Cura Futuri 

Huvud

Huvudvärk

Huvudvärk är ett vanligt tillstånd som de flesta människor upplever någon gång i livet och som vi ofta hjälper människor med. Det finns olika typer av huvudvärk, och varje typ kan ha olika orsaker och symtom. Här är en kort sammanfattning av några vanliga typer av huvudvärk:
 1. Spänningshuvudvärk: Detta är den vanligaste typen av huvudvärk. Den kännetecknas ofta av en tryckande eller spänd känsla runt huvudet. Spänningshuvudvärk kan vara mild till måttlig och varar vanligtvis från några timmar till flera dagar. Stress, muskelspänningar, dålig hållning och ögonbelastning kan vara bidragande faktorer.

 2. Migrän: Migrän är en intensiv och ofta pulserande huvudvärk som kan åtföljas av illamående, kräkningar och ljuskänslighet. Migrän kan vara kronisk eller episodisk och pågå från några timmar upp till flera dagar. Vissa människor upplever också aura, vilket kan innebära synstörningar, domningar eller svårigheter att prata innan huvudvärken sätter in.

 3. Klusterhuvudvärk: Klusterhuvudvärk är en ovanlig men mycket intensiv typ av huvudvärk. Det kännetecknas av svår, stickande smärta på ena sidan av huvudet, vanligtvis runt ögat eller tinningen. Klusterhuvudvärk förekommer i cykler eller perioder och kan vara mycket smärtsamma och upprepas dagligen under veckor eller månader.

 4. Sinushuvudvärk: Sinushuvudvärk är vanligtvis förknippad med en sinusinfektion eller inflammation i bihålorna. Smärtan är oftast lokaliserad runt kinderna, pannan eller näsan och förvärras vid böjning framåt eller vid tryck på ansiktet. Andra symtom kan inkludera täppt näsa, feber och purulent nästäppa.

 5. Hormonell huvudvärk: Hormonella förändringar, särskilt hos kvinnor, kan utlösa huvudvärk. Många kvinnor upplever migränrelaterade huvudvärk under menstruationscykeln, graviditet eller klimakteriet på grund av fluktuationer i östrogennivåer.

Vi hjälper till att utreda och utesluta olika typer av huvudvärkar och behandlar din huvudvärk om vi bedömer att det är inom vårt arbetsområde.

Yrsel

Yrsel är en känsla av ostadighet, svindel eller en förlust av balans och något vi ofta möter i vårt manuella arbete. Det finns olika typer av yrsel, och var och en kan ha olika orsaker och symtom. Här är en kort sammanfattning av några vanliga typer av yrsel:
 1. Benign paroxysmal lägesyrsel (BPPV): Detta är den vanligaste typen av yrsel och uppstår vanligtvis när huvudet rör sig i vissa positioner. Det kan vara en kortvarig snurrande eller vaggande känsla som varar i några sekunder till minuter. BPPV orsakas av små kristaller i innerörat som kommer i otillbörligt läge.

 2. Vestibulär neurit: Detta är en inflammation i vestibulärnerven, som är ansvarig för att skicka signaler om balans till hjärnan. Det kan leda till plötslig och allvarlig yrsel, ibland åtföljd av illamående, kräkningar och nedsatt balans. Vestibulär neurit kan vara en följd av en virusinfektion.

 3. Ménières sjukdom: Detta är en kronisk sjukdom som påverkar innerörat och kan leda till återkommande episoder av yrsel, hörselnedsättning, tinnitus (öronsus) och fylldhetskänsla i örat. Yrselattackerna kan vara intensiva och långvariga, och de kan åtföljas av illamående och kräkningar.

 4. Ortostatisk hypotension: Detta är en typ av yrsel som uppstår när man reser sig upp snabbt från en liggande eller sittande position. Det beror på tillfällig lågt blodtryck, vilket kan leda till svimningskänsla eller ostadighet.

 5. Ångestrelaterad yrsel: Vissa människor kan uppleva yrsel som en reaktion på ångest eller panikattacker. Yrseln kan vara en känsla av ostadighet eller en svimningskänsla och kan förvärras av stressande situationer.

Vi hjälper till att utreda, utesluta och behandla olika typer av yrsel  om vi bedömer att det är inom vårt arbetsområde. Vid minsta misstanke om annan bakomliggande patologi hänvisar vi dig rätt.

Migrän

Migrän är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av återkommande episoder av intensiv huvudvärk. Det är en av de vanligaste typerna av huvudvärk och påverkar människor i alla åldrar, men det är vanligare hos kvinnor.

Typiska symtom på migrän inkluderar:

 1. Huvudvärk: Migränhuvudvärk är vanligtvis en måttligt till svårt pulserande smärta som kan pågå i flera timmar upp till flera dagar. Smärtan är vanligtvis ensidig och kan förvärras av fysisk aktivitet.

 2. Illamående och kräkningar: Många människor med migrän upplever även illamående, ibland tillsammans med kräkningar. Detta kan förvärra obehaget under en migränattack.

 3. Ljuskänslighet och ljudkänslighet: Personer med migrän kan vara känsliga för ljus och ljud under en attack. Starkt ljus, starka ljud eller till och med vanliga ljudnivåer kan förvärra symtomen.

Vissa människor upplever också aura före eller under migränhuvudvärk. Aura kan vara olika neurologiska symtom som uppträder i form av synstörningar (till exempel blixtar eller suddig syn), domningar eller stickningar i ansiktet eller extremiteterna, eller svårigheter att prata.

Orsakerna till migrän är inte helt förstådda, men man tror att genetiska faktorer och olika utlösare kan spela en roll. Exempel på utlösare inkluderar stress, hormonella förändringar, sömnbrist, vissa livsmedel (som choklad eller ost), alkohol, starka dofter och förändringar i miljöförhållanden.


Det finns flera sätt att behandla migrän, boka en tid för att se vad vi kan göra för dig.