Cura Futuri 

Käkled

Käkleldssmärta

Ont i käken kan ha flera orsaker och resultera i problem med att öppna munnen, tugga eller en kontinuerlig molande smärta oavsett käkledens position. Värk i käken kan ha samband med tandproblem, käkledsproblem, körtlar i halsen samt muskler i käken och halsen. Dessa är alla potentiella underliggande faktorer som kan orsaka käksmärta.

Orsaker till käksmärta Det finns olika faktorer som kan orsaka smärta i käken. Fokus ligger på käkleden, musklerna och områdena i nacken som påverkar den. Andra orsaker till käkledsssmärta inkluderar:

  1. Spänningar i käk- och nackmusklerna: Spänningar i musklerna i käken och nacken kan indirekt påverka käklederna. Käkens muskulatur och bindvävshinnor spelar en roll i käkledernas rörelse. Nackens funktion är också en faktor som undersöks vid behandling av käkrelaterade problem. Käkleden kan kännetecknas av smärta över leden på ena sidan, svårigheter att gapa högt, käkens låsning och knäppande ljud när leden inte är på rätt plats.

  2. Käksmärta med tandproblem: Tandvärk kan orsaka smärta som sprider sig i käken och inte bara begränsas till tanden. Visdomständer kan trycka på strukturer som ger obehag i käkleden. Om bett eller nackfunktion inte verkar vara orsaken till smärtan, kan tandläkaren undersöka tandstatus och genomföra röntgen för att utvärdera eventuella tandrelaterade problem som kan påverka käken.

Låt oss hjälpa dig hitta orsaken till din smärta, boka en tid hos oss.